Muzyka, kultura i rozrywka.

fundacja

Trzeba nieść ulgę potrzebującym to tak łatwe.

pomoc
Author: Joe Loong
Source: http://www.flickr.com
W dzisiejszych czasach niesienie pomocy innym ludziom jest szczególnie łatwe. Akcje pomocowe oraz działalność na rzecz biednych, dotkniętych chorobą czy też doświadczonych przez los ludzi przestały być domeną kilku pasjonatów, ale na zawsze wpisały się w naszą rzeczywistość.