Muzyka, kultura i rozrywka.

Rytm

Festiwal jako przegląd muzyki o charakterze powtarzalnym

Big band
Author: Jimmy Baikovicius
Source: http://www.flickr.com
Muzyka jazzowa jest nadzwyczaj zdumiewającym zjawiskiem całej historii muzyki światowej. Dziś po wielu latach rozwój jego na tle ogólnej pozycji i w muzyce w ogóle w sztuce ogólnoświatowej są wprost perfekcyjne. Muzyka jazzowa jest syntezą sprzeczności. Jest typem muzyki powstałym w wyniku połączenia muzyki europejskiej, afrykańskiej i amerykańskiej.